Naše nabídka

Kniha návštěv
20.06.2015 - Klára a Sandra
Parádní relax a nezapomenutelný zážitek z masáže lomi lomi... Děkujeme za vstřícké a příjemné chování. Určitě se brzy opět ukážeme :-)
13.06.2015 - Petr D.
Děkuji Martinovi i Oldřišce za profesionální a lidský přístup při kursu tantrické masáže. Celý kurs proběhl v přátelské a přirozené atmosféře, kde nebyl prostor pro stud nebo rozpaky. Pod jejich vedením jsem se naučil všechny potřebné základy, které dále mohu sám už rozvíjet. Také Peťulce děkuji za úžasný zážitek při mé vlastní tatntrické masáži, kterou jsem si nejen báječně užil, ale která mne také výrazně posunula při studiu samotném. Díky moc :-)
Zajímavé odkazy

Čištění energetických drah - meridiánů


Meridiány byly postupně objevovány před více než 3000 lety důmyslnou prací léčitelů, meditujících adeptů taoistických praktik.
Průběh meridiánů se během vývoje v podstatě nezměnil a věda si právě začíná uvědomovat léčebný význam těchto toků energie.Meridiány jsou kanály energie ,řeky tekoucí převážně po povrchu lidského těla. Každý meridián je velmi úzce spojen s orgány ,tkáněmi,strukturami a funkcemi organismu. Těmito řekami teče čchi což se obvykle překládá jako energie. Čchi je životní síla v nás, jež se projevuje nejrůznějším způsobem - ryze fyzicky, ale též psichycky i duševně.

Počátky disharmonie a nemoci začínají vždy u energie těla a proto již tam může být nemoc léčena. Poznáváme 12.energetických drah párových + 2 řídící nepárové dráhy čištěním a stimulací těchto drah se nám může výrazně zlepšit zdraví a posílit životní energie.

 

DRÁHA PLIC

- Hlavní funkcí plic je zajistit rytmické proudění vzduchu do těla a ven z tohoto důvodu hrají plíce ústřední roli v určování množství energie,které máme v průběhu života k dispozici.
- Na tělesné úrovni jsou typickými nerovnováhami plic kožní postižení,nachlazení a bolesti v krku.
- Plíce zajišťují ochranu energetického pole. Wej čchi (neboli ochranná čchi) je řízena plícemi a zajišťuje ochranu před celou škálou škodlivých faktorů prostředí. Patří k nim viry, emoce, bakterie, vlhko , záření a myšlenky. Plíce jsou proto nezbytným předpokladem řádné funkce imunitního systému.


DRÁHA TLUSTÉHO STŘEVA

- Prvořadou funkcí tlustého střeva je čistit energetické pole těla, jehož pronikavá krása je zajišťována vylučováním odpadních produktů.
- Jako tělesný orgán odstraňuje z těla nepotřebné látky, ale zároveň pročišťuje celé energetické pole od zbytků odpadu.
- Tlusté střevo je nenahraditelné při zajišťování nepřetržité a rytmické obnovy těla.
- Rovnováha v množství, složení a časovém rozvržení vylučování odpadních látek je podmínkou dostatečné výkonosti fyziologických funkcí.
- Nejzřetelnější a nejčastější poruchou je zácpa, při níž zadržujeme energii, látky,vzpomínky a podobně.
- Nebo se situace změní ve smyslu přehnaného vylučování a odstraňování toho, co ve skutečnosti pro dobrý pocit zdraví a pohody potřebujeme.


DRÁHA ŽALUDKU

- Žaludek umožňuje přijímat výživu, potravu a zkušenosti. Dává nám schopnost žít plným životem, vnitřním bohatstvím toho kým jsme.
- Jako Země rotuje kolem své osy a obíhá kolem Slunce, čímž nám dává rytmickým střídáním ročních dob své plody , tak nás žaludek vybavuje moudrostí velkodušností a vděčností.
- Otáčivý rytmus v sobě skrývá dynamiku dávání a přijímání, tajemství skutečnosti, že vše co dáme se nám v hojnosti vrátí.
- Narušení tohoto rytmu se může zvrtnout v bolestný boj, v němž se dávané a brané poměřuje s podlou precizností. Tělesně se to projeví sevřením v oblasti břicha a celé dráhy žaludku a změnami struktury svalů a svalové hmoty. Svaly ztrácejí svůj objem a mění se v šlachovité nic, nebo v ochablé, plandavé plácačky.


DRÁHA SLEZINY

- Meridián sleziny nás obdařuje schopností hladkého a rytmického pohybu v tělesném i duchovním smyslu.
- Je zodpovědný za transport živin získaných potravou do všech částí těla, je vířivým tancem energetického pole, udržujícím jeho harmonii a rovnováhu.
- Nejčastějším problémem dráhy sleziny je bezradnost a ne tečnost.
- Snadnost pohybu, nad nímž slezina bdí, je patrná ve vitalitě svalů a v pohybu končetin.
- Pomalý, líně se usazující pohyb a uvadající hybná energie vedou k nerovnováze v dráze sleziny, z níž plyne apatie a tupá nečinnost.


DRÁHA SRDCE

- Srdce je centrem našeho bytí. Je ohniskem pohybu ostatních meridiánů, čímž jim dává možnost, aby si samy zajišťovaly vlastní koordinaci.
- Srdce lze přirovnat k panovníkovi, jenž vládne z pověření samotného Boha.
- Výhodou je nevtíravá přítomnost v celém energetickém poli či zemi, což zajišťuje, že všechny stránky jednoty těla, duše a ducha jsou obdarovávány milostmi, které srdce dostává přímo z nebes.
- Srdce si svou tichou vládu zajišťuje zářností své pouhé přítomnosti.
- Ztratí-li svou tichost, narůstá úzkost. Srdce pak pozbývá svůj vlastní klid a možnost aktivně řídit orgány a meridiány.
- V extrémních případech může nerovnováha v energie srdce vést k probuzení vnitřního tyrana, který brání meridiánům vykonávat jejich funkci.
- Vyrovnanost energie v srdci však přináší charizma a tiché splynutí s ostatními. Je to jiskra v očích, která prozrazuje vášnivou touhu po životě a věčný plamen ducha.


DRÁHA TENKÉHO STŘEVA

- Tenké střevo svou rozlišovací funkcí zajišťuje,že se k duši,tělu a duchu dostanou pouze přiměřeně čisté látky.
- Rozlišování spočívá ve filtrací jevů a zkušeností na jejich cestě k nejvnitřnějšímu jádru bytosti, oddělování a třídění toho,co nám slouží a co je zbytečné.
- Je-li tato funkce vyvážená, je uvolněnou radostí z toho, že je všechno na svém místě a společně se pozvedá.
- Je-li narušena,nejsme schopni rozeznat elixír od jedu, přátele od nepřátel.
- Na tělesné úrovni se rozlišování uskutečňuje oddělováním živin v tenkém střevě.


DRÁHA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

- Dráha močového měchýře je zodpovědná za rezervy, za rytmickou výměnu tekutin v celém energetickém poli a celkové zavlažování tkání, mysli a ducha.
- Tělesná postižení typu otoků, inkontinence, dehydratace či zánětu močového měchýře mají své protějšky i v psychice, připodobňované výrazy jako VYPRAHLOST, nebo PŘEHLCENÍ.
- Při nerovnováze dráhy močového měchýře jsou naše energetické rezervy ohroženy téměř na existenční úrovni a vyvstává otázka, zda máme sílu pokračovat.
- Noční můrou, v níž může toto ohrožení přerůst, je sžíravý a paranoidní strach o život, takže ve své vyprahlosti začínáme zběsile hledat kapičku osvěžení a energie.
- Vodu však aktivně zadržet nedokážeme, doslova nám protéká mezi prsty.
- Musíme tedy plně důvěřovat a cele se odevzdat, abychom ze sebe vytvořili nádobu, kalich, který živou vodu uchová.
- Po vyschlé, tvrdé, rozpukané půdě prudký déšť klouže a odtéká pryč a my se musíme odevzdat a nakypřit, abychom byly schopni ve svém energetickém poli tento zdroj udržet.


DRÁHA LEDVIN

- Nejdůležitější funkcí v jednotném celku těla, duše a ducha je působit jako zásobárna energie zděděné po předcích, jež řídí vývoj ve všech životních obdobích.
- Tuto energii nám předávají přímo rodiče a obsahuje též tajemství osudu, která jsou přítomna při početí i v převtělení.
- Jsou po celý život obsažena v síti ledvin a čekají na odhalení v podobě pokladu toho, kým jsme.
- Ledviny jsou pokladnice moudrosti, bez níž nepoznáme co je v životě důležité a čemu máme věnovat energii a přitom si důsledně zachovali autentičnost své osobnosti.
- Body dráhy ledvin na hrudníku patří k nejdůležitějším na celém těle.
- Všichni se občas zabýváme otázkami štěstí, smyslu života a toužíme vědět kdo vlastně jsme.
- Odpovědi na tyto otázky jsou v náznacích obsaženy právě v bodech dráhy ledvin a hrudníku.
- Hlavní energetická centra na hrudníku jsou ta srdeční.
- Dráha ledvin procházející krajinou srdce způsobuje interakci mezi prvkem vody a ohně. Jedná se o interakci protikladů, alchymistické spojení.
- Energie ledvin je spojena s emocemi provázejícími strach a odvahu, které posilují schopnost orientovat se v prostředí.


DRÁHA OSRDEČNÍKU (OBAL SRDCE)

- Vychází z ní radost a štěstí. Úkolem dráhy je chránit a zastupovat srdce.
- V jednotě těla, duše a ducha působí jako vrátný krevního oběhu a intimity.
- Když je nám teplo, máme radost a jsme veselí, je osrdečník právě ve službě.
- Světlo a teplo, které osrdečník produkuje, nás vybavuje přispůsobivostí, jež umožňuje zdolávat nevyhnutelné potíže a přezíravé vztahy a pěstovat přátelství která podporují věrnost srdce.
- Při nerovnováze dráhy osrdečníku se můžeme cítit zranitelní citově i tělesně, jako by byla hrudní stěna průsvitná a náš vnitřní svět se odhalil cizím očím.
- Dalším projevem narušení dráhy osrdečníku je situace kdy hrudní stěna ztuhne začneme nesprávně posuzovat, začneme si kolem sebe stavět zdi, uzavřeme se vůči okolnímu světu a co je horší, sami sobě.
- Dobře plynoucí tok energie v osrdečníku nám pomůže uvolnit křečovité napětí v prsou. Dále nám přináší lásku erotickou a sexuální, napovídá správný směr, jímž se ve vlastní sexuální krajině vydat.


DRÁHA TROJITÉHO ZÁŘIČE

- Úkolem dráhy tří zářičů je regulovat vnitřní prostředí organizmu, aby měli všechny orgány optimální podmínky pro vykonávání svých funkcí.
- V systému drah je zcela unikátní, protože nemá mezi vnitřními orgány žádný zřejmý protějšek, ale zastává funkci v energetickém poli.
- Řídí též vztahy mezi všemi ostatními meridiány a orgány.
- Jestliže se tato dráha dostane do nerovnováhy, měníme často názory a nejsme často schopni udržet ani ty nejnutnější podmínky pro vztahy.
- V mžiku přecházíme ze stavu divoké vášně do stavu chladné uzavřenosti a nejsme schopni naslouchat vnitřním podnětům jak se chovat k ostatním.


DRÁHA ŽLUČNÍKU

- Žlučník je ráznou odvahou vykročit do světa. V těle se manifestuje šlachami a vazy. Je naprosto nezbytné, aby šlachy a vazy byly velmi dobře hydratované a pružné. Musejí mít řádné napětí a elasticitu, aby vykonávaly svou funkci spolehlivě a bez poranění. Elastické napětí vaziva je v pravém slova smyslu vyjádřeno pružností, švihem a bezprostředností, jak tělesně při pohybu, tak i mentálně při rozhodování.
- Dráha žlučníku řídí vytváření zásob a sekreci žluče. Je-li tato činnost nedostatečná, výkonnost skladování a vyměšování se naruší a je stíženo trávení, které je provázeno nevolností a říháním.
- Výzvou pro žlučník je schopnost udržet v rovnováze přílišnou a nedostatečnou rozhodnost.
- Jsme-li nerozhodní, jsme schřadlí a schoulení, omlouváme se, když nám někdo šlápne na nohu, hlasu chybí zvučnost, takže nás není slyšet.
- Neprůbojnost se v orientální medicíně chápe jako typický důsledek slabého žlučníku.


DRÁHA JATER

- Meridián jater je tradičně považován za vojevůdce, bojovnou sílu určenou k obraně hranic a cest.
- Je-li v nerovnováze, tok energie se zpomalí či omezí, jelikož přestávají pulzovat zdravé návaly vášně.
- Hněv je-li vyjádřený a vyvážený, neškodí ani nám ani druhým. Je stvrzením toho, že dobře víme kdo jsme.
- Je-li energie jater potlačena, stáhne se a zauzlí, což zarazí její pohyblivý rytmus a buď udusí její hybnou sílu, nebo překroutí její výraz.
- Pokud není tok energie v dráze jater dostupný, pak činnost střední části břicha ustrne a kanály, které by měli být volně průchoné se zauzlují, což se projevuje tělesně bolestmi a roztažením střev a emočně hněvem, frustrací a vztekem.
- Jestliže se játra potýkají s potížemi, bývá to provázeno silnou a bolestivou menstruací, neboť játra jsou zásobárnou krve a její snadný tok je nezbytnou podmínkou zdravé menstruace.
- Obdobně slabá a zauzlovaná energie jater vede k impotenci a nedostatku vášně.
- Panuje-li rovnováha, pak sebevědomá kontrola jater zajistí bezproblémové proudění energie celým tělem,protože vyšlapané cesty jsou čisté a volné.
- Játra jsou bojovníkem a snílkem, rozhýbaným kotoučem svobody. Jsou vrcholným stratégem odvahy a načasování, který vyhrává hru ještě dřív, než začala. Jsou ztělesněním šamana v nás.


DRÁHA POČETÍ

- Dráha početí není vlastně dráha, ale kanál. Během embryonálního vývoje vzniká dřív, než 12 hlavních drah. Patří k celkem k osmi zvláštním kanálům, jimž proudí energie, kterou získáváme z vesmíru, od předků a jejích duší, nikoli z každodenního zpracování potravy vzduchu a tekutin.
- Dráha početí je hluboce spojena s dělohou a pohlavními orgány a posiluje všechny funkce související s plodností a reprodukcí. Nesouvisí pouze s početím a porodem, ale též s rozením vášní a životních představ.
- Požadavky a problémy, s nimiž se potýkáme při vyčerpání dráhy početí, jsou únava a deprese z opuštění, ztráta kontaktu se zdrojem toho, kým jsme a odkud pocházíme.


ŘÍDÍCÍ DRÁHA

- Je mořem jangových drah. Je zdrojem aktivní síly. Je doslova naší páteří.
- Kanál svou cestu začíná na kostrči. Princip tohoto počátku trefně vyjadřuje občasný pocit, že potřebujeme kopnout do zadku, když ochabuje naše životní odhodlání.
- Aktivní princip se rozvíjí po celé dráze a zasahuje též do všech vnitřních orgánů.
- Body řídící dráhy se v praxi používají k léčbě postižení páteře, mozku a psychických poruch, ke zklidnění mánie a celkového chaosu v organismu.
- Je-li však řídící dráha v rovnováze přenáší esenci jangu přes hlavu až k obličeji a ústům, v nichž můžeme mezeru mezi řídící dráhou a dráhou početí překlenout jazykem při meditaci: nádech - jazyk se přimkne k patru, výdech - jazyk přitiskneme k dolním zubům.
- Přemisťováním jinu a jangu tohoto typu je obdobné spojení jinu a jangu, k němuž dochází při pohlavním styku, kdy se proti chůdné síly těchto kanálů vyrovnávají.
- Řídící dráha je jádrem naší energetické struktury a musí zůstat volná, neboť je hlavním ukazatelem směru, jímž se v životě vydáme.

Užitečné odkazy: letacek.cz | Reiki seznam | Masáže | Salóny krásy | Firmy.cz | Severní čechy | tantra sofia